Forandringsledelse i salget

16.03.2016

Strategien er lagt, men hvordan skaber du den forandring der skal til for at føre strategien ud i virkeligheden? – og hvad kræver det af dine medarbejdere?

Vi har erfaring med at der er behov for ændringer når virksomheder vil professionalisere deres salg til det offentlige. Her er det først og fremmest ledelsens opgave at skabe opbakning omkring strategien (og de forandringer den medfører) – ellers er strategien ikke mere værd end det papir den er skrevet på.

Vi har derfor inviteret to oplægsholdere til at tale om hvordan du kan motiverer din organisation – samt hvordan du finde ud af om dine sælgere kan omstille sig til at sælge til offentlige kunder.

 

PROGRAM
Kl. 8.15: Registrering og Morgenkaffe

Kl. 8.30: Præsentation af programmet
v. Claus Nordahl-Petersen – Direktør for B2g

Kl. 8.45: Skal der være en brændende platform?
Er din virksomhed selvtilfreds, vil forandringer være svære at gennemføre, selv når du ser behovet længe før dine ansatte. Når organisationer er selvtilfredse, skyldes det ofte fravær af synlige kriser. I en forandringsproces er det vigtigt, at ledere og medarbejdere er overbeviste om nødvendigheden af forandringen. Men skal der ligefrem være en brændende platform for at få medarbejderne ud af komfortzonen og i så fald, hvorledes skaber du den?

v. Mads Cronquist  – Direktør i Cronquist Consult

Kl. 9.30: Pause

Kl. 9.45: Når strategien er lagt og holdet skal sættes
Driftige virksomhedsledere lægger strategien efter det marked de er i og de mål de vil opnå, men det er ikke altid at organisationernes medarbejdere og kultur matcher de krav som strategien sætter.

Workshop: Med udgangspunkt i en case der beskriver behovet for forandringsledelse i salgsorganisationen efter at der er lagt en strategi for salg til det offentlige, arbejdes der i workshops. Et af spørgsmålene er blandt andet:

Hvordan skaber du som direktør en brændende platform med henblik på at skabe den nødvendige forandrings i salgsstyrken og eksekvering af den strategi der er lagt?

Facilitering v. Henrik Dalsgaard – Kommunikationsdirektør i B2g

Kl. 10.30: Diskussion i plenum

Kl. 10.45: Bemandingstjek – Bliv klogere på dig selv og din salgsstyrke
Når virksomheden investerer tid og penge på at få opbygget og eksekveret en robust strategi for salg til det offentlige, så er det væsentligt at de personer i organisationen, som skal eksekvere strategien er så effektive som muligt.

Det kræver selvindsigt – at den enkelte ved hvor ens personlige adfærdspræferencer er til fordel og til ulempe for en effektiv eksekvering, så personen med denne viden, selvbevist kan justere eller undertrykke eventuelle uhensigtsmæssige adfærdspræferencer.

V. Klaus Jarl Jørgensen – partner i rekrutteringsvirksomheden expuri

Kl. 11.15: Afrunding

V. Claus Nordahl-Petersen

 

Tid og sted:
Onsdag den 16. marts 2016, kl. 8.15 – 11.30
På Tuborgvej 5
2900 Hellerup

Priser (ekskl. moms):
Medlemmer af b2g: 0,-
Ikke medlemmer: 4.999,-

Tilmelding:
Tilmeldingen skal ske til kommunikationsmedarbejder Carsten Højland Jensen på chj@b2g.dk

Tilbage