Oversigt over gamle arrangementer

Medlemsmøde: Hvordan sætter du pris på din ydelse? (10. december 2014 på Tuborgvej 5)
”Hvad koster det?” Et relativt uskyldigt spørgsmål. Svaret er langt mere afgørende og ofte forskellen på en god og dårlig forretning og om du overhovedet har en forretning.

Mange leverandører hævder, at det offentlige er fokuseret på prisen. Det er utvivlsomt en sandhed med modifikationer. Men hvordan sætter du prisen, så både du og den offentlige kunde bliver tilfredse? Nogle leverandører sender en officiel prisliste frem og giver en pæn rabat i håbet om at trække det længste strå. Andre laver sindrige analyser på strategiske produkter, overvejelser om gynger og karruseller og en skelen til konkurrenternes mulige bud.

Medlemsmøde: Hvordan bevarer du de gode takter fra salgsmøderne? (12. november 2014 på Tuborgvej 5)
Mødet gik godt. I var enige om løsningen, økonomien, metoden med videre. Alligevel står du undrende, når du ser udbuddet langt fra afspejler de gode takter fra mødet.

Hvor var det lige, kæden sprang af fra det gode møde med den store enighed, til den måde den offentlige kunde senere efterspørger din ydelse? Var der skjulte dagsordener? Havde du ikke taget alle interessenter i ed? Var der der noget udbudsretsligt der spillede ind? Politiske dagsordener du ikke havde set?

Disse spørgsmål stiller mange leverandører til det offentlige sig selv hver dag året rundt. Svaret finder vi på dette medlemsmøde, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med en case fra det virkelige liv, hvor du kan tage løsningen med videre i din egen virksomhed.

Årsmøde: Efter krisen (22. oktober 2014 på Sophienberg Slot)
Deltag på b2g’s årsmøde og hør om nye forretningsmuligheder på det offentlige marked de næste to år og styrk dit personlige netværk.

B2g’s årlige netværksdag udfordrer dig både fagligt og personligt. Ledere fra det offentlige og førende virksomheder giver deres bud på mulighederne. Og der bliver rig mulighed for diskussion og networking i en række spændende og interaktive sessioner.

Den offentlige sektor i Danmark er på overfladen kommet tørskoet gennem seks års krise, mens erhvervslivet har ligget underdrejet har. På overfladen er den offentlige sektor og dens indkøb ikke forandret synderligt. Og dog? Der er sket forandringer, som kan få stor betydning for din virksomheds fremtid. Mængden af hellige køer er blevet færre, reformiveren er taget til, overholdelse af budgetter vigtigere, den centrale kontrol med indkøb vokser og viljen til at effektivisere drift bliver større. Disse tendenser ses på tværs af både på tekniske-, sociale-, og sundhedsmæssige- områder.

Arrangementet afsluttes med en god middag.

Medlemsmøde: Subjektivitet i valget af leverandør (10. september 2014 på Tuborgvej 5)
Hele lovgivningen om det offentliges indkøb hviler på en præmisse om, at sikre lige vilkår mellem leverandører og fokus på objektive valgkriterier.

Tildelingskriterier, vægtning, minimum af dialog, ankenævn, kontroldirektiver og nogle medier der er parate til at kaste sig over den mindste fodfejl, er med til at forstærke denne opfattelse. Alligevel er der næppe nogen tvivl om, at der er plads til en vis portion subjektivitet, når de offentlige beslutningstagere skal vælge nogle leverandører og diskvalificere andre.

Hvori ligger subjektiviteten? Hvilke mentale faktorer og praktiske tiltag påvirker udfaldet? Og hvordan kan du vende den til din fordel, hvis du vil øge sandsynligheden for at få ordren?

Kom og hør kvalificerede bud på hvad du skal- og ikke gøre, hvis du vil være bedst på de subjektive valgkriterier.

Medlemsmøde: Politisk bundlinje eller sprængstof (13. august 2014 på Bernstorff Slot)
Hvor langt er din virksomhed fra den politiske radar, og er det noget I bør udnytte eller forsvare jer imod? Stærk politisk indblanding i et område kan skabe helt nye markeder og få omsætningen til at eksplodere. Men det kan også have den stik modsatte effekt. Spørgsmålet for mange leverandører, hvornår og hvordan de skal adressere den politiske bundlinje. Eller omvendt, hvordan du skal manøvrere hvis embedsmændene modarbejder din og politikernes dagsorden?

På vores første medlemsmøde efter sommerferien har vi fat i nitroglycerin. Kom til et interaktiv medlemsmøde i spændingsfeltet mellem de embedsmænd, man normalt handler med, og de politikere der er sat til at bestemme. På mødet vil du og de øvrige medlemmer blive udfordret med en praktisk case fra den virkelige verden.

Medlemsmøde: Forståelseskløften (18. juni 2014 på Bernstorff Slot)
Den offentlige sektor og erhvervslivet har mere brug for hinanden end nogensinde, alligevel går det alt for ofte galt.

Banale kunde-leverandørforhold såvel som tilløb til støre samarbejder ender unødvendigt ofte med misforståelser og konflikter. Klassiske snubletråde er sektorernes gensidige fordomme, kulturforskelle, forskellige bundlinjer og rammevilkår. Hvis din virksomhed kan række hen over forståelseskløften, kommer du tættere på dine kunder i det offentlige og får grundlaget for et langt mere frugtbart samarbejde.

Kom til et interaktivt medlemsmøder, hvor kapaciteter fra den offentlige sektor og erhvervslivet fortæller om erfaringer fra både ’rædselskabinettet’ og ’medaljeskabet’. Du vil få praktiske tip og værktøjer til en bedre dialog og du vil undgå de klassiske faldgruber.

Medlemsmøde: Samarbejdsmodeller (28. maj 2014 på Bernstorff Slot)
Offentlig privat samarbejde – få det bedste ud af dit forhold!

Modellerne for offentligt privat samarbejde samarbejdet er talrige – lige fra traditionelle kunde-leverandørforhold til mangeårige samarbejdskontrakter og offentlig-private selskaber. Men, hvor faldgruberne og mulighederne? Og hvor kan du reelt udvikle samarbejdsfladen til gavn for begge parter?

Kom og bliv klædt på til et medlemsmøde, hvor de største kapaciteter på området deler ud af deres viden og praktiske erfaringer om, hvad der virker og ikke gør.

Medlemsmøde: Case: Moden innovation med bundlinje (30. april 2014 på Bernstorff Slot)

Er du parat til at udvikle din forretning med det offentlige? Den vigtigste innovation på det offentlige marked er drevet af behov og forretningslogik snarere end af OPI-strategier og innovationspuljer! De kommercielt set vigtigste innovationer sker desuden ofte i modne brancher, hvor helt nye markeder åbner via leverandørernes ændringer i deres forretningsmodel, services med mere.

Der har de senere år været meget hype omkring innovation, innovationssamarbejder og OPI i den offentlige sektor. Kom til et interaktivt og case-baseret medlemsmøde, hvor du udfordres på din kreativitet og evne til at forretningsudvikle. På mødet prøver du kræfter med en innovations-case fra det virkelige liv, som giver dig en værdifuld viden om, hvad der skal til for at lykkes.

Medlemsmøde: Aktivitet: Professionel Speeddating (26. marts 2014 på Bernstorff Slot)

Kender du virkelig de andre medlemmer eller kender du kun deres titler? Ved du, hvad de kæmper med professionelt og ved du, hvem der kunne hjælpe dig videre med de ting, du selv tumler med?

De fleste af vores medlemmer har efterhånden konturerne, men på vores medlemsmøde i marts måned kommer vi ind under huden på hinanden, da vi gennemfører det, vi kalder ”professionel speeddating”. Her får du muligheden for at få vendt egne og andres problemstillinger i et tillidsfuldt og eksklusivt forum med andre kapaciteter, der grundlæggende har samme ansvar og professionelle mål, der driver dem.

Medlemsmøde: Case: Hvordan estimerer du dit marked? (26. februar 2014 på Bernstorff Slot)
Er der noget at komme efter?
Kan det betale sig? Hvor meget skal vi investere i markedet? Hvor hurtigt får vi investeringen hjem? Uanset om der er tale om en helt ny satsning over for det offentlige eller der ”blot” skal introduceres en ny aktivitet eller produkt, så er det vigtigt at vide, hvor stort det tilgængelige marked er. Og intet kan vel være lettere at estimere med et offentligt marked, der er rigt på tilgængelige data. Det er et naturligt forlangende på direktionsgangene såvel som i bestyrelsen.

Men, hvordan når man frem til den rigtige ”business case” der skal berettige en satsning, når konkurrenter, decentrale budgetter, politiske bundlinjer, udbudsregler, skiftende dagsordener og reformer får indflydelse på resultatet?

Kom til medlemsmødet den 26. Februar og prøv kræfter med en case fra det virkelige liv. Og gå hjem med en viden om, hvordan du finder ud af, om der er noget at komme efter…


Medlemsmøde: Forstår du evalueringen? (28. januar 2014 på Bernstorff Slot)

Hvad betyder det, når et offentligt udbud siger, at de indkommende tilbud vurderes og vægtes efter 60 % pris, 25 % kvalitet og 15 % sortiment? Kan man kun vinde ved at være lavest på pris, hvad betyder det, hvis man er få tusinde kroner dyrere og hvordan defineres kvalitet? Den der kender den bagvedliggende model vægtning og pointgivning er langt tættere på kontrakten.

De offentlige indkøbere kæmper med at omsætte valgkriterier til matematik og ’objektive’ tildelingskriterier. Og leverandørerne må ofte byde i blinde uden at vide præcis, hvordan tilbuddet vurderes i den anden ende.

Kom til et inspirerende medlemsmøde, hvor erfarne eksperter praktikere gør dig klogere på facitlisten, og hvordan din virksomhed rammer det vindende tilbud.

Medlemsmøde: Storkundeaftalen (11. december 2013 på Bernstorff Slot)
Har du en storkundeaftale med dine kunder, der sikrer, at du er den foretrukne leverandør? En aftale, der sikrer, at du får 90 % af omsætningen i organisationen – frem for blot 60 %? Skaber den aftale loyalitet med høj indtjening til følge? På dette interaktive medlemsmøde lærer du, hvordan man skaber sådan en aftale, der sikre din virksomheds fremtidige indtjening i det offentlige.

Vær med til at løse en spændende, relevant case, og få nogle værdifulde erfaringer med hjem.

Medlemsmøde: Guldet der aldrig kommer i udbud – Har du en plan for det? (27. november 2013 på Bernstorff Slot)

En netop offentliggjort analyse viser at kun en mindre del af de 300 mia. offentlige indkøbskroner ender i offentlige udbud. Noget går via offentlige indkøbsorganisationer, andet kommer under paragraf 2B-ydelser, kryber uden om trods lovgivning på området, og noget helt fjerde går ad andre kanaler. Det kræver en differentieret strategi at tilgodese de forskellige salgsindsatser. Bid Team, direkte salg og rammekontrakter er blot nogle af mulighederne. Kom til medlemsmødet, hvor vi ser på, hvordan du som virksomhed finder vej gennem junglen og prioriterer dine ressourcer og salgsindsatser.

Kom og hør drevne virksomheders erfaringer, og få eksperternes anbefalinger, til hvordan du håndterer dette.

Medlemsmøde: Indkøbsfunktionen i forandring (30. oktober 2013)

Indkøbsfunktionen mødes ofte med stor ærefrygt, og indkøbscheferne forventes udelukkende at fokusere på pris. Indkøberne giver imidlertid et indtryk af en mere nuanceret verden, hvor priser er én ting, mens andre krav er styrende for deres adfærd. En verden som er under kraftig forandring. Forandring der stiller nye krav til leverandørerne.

På dette medlemsmøde kan du komme ”backstage” og høre en række fremtrædende offentlige indkøbere give deres bud på, hvordan du som leverandør skal manøvrere i fremtiden, og hvilke muligheder forandringerne giver for netop din virksomhed.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Kan du bevise dit værd? (25. september 2013 på Bernstorff Slot)
Når talen går på det offentliges valg af samarbejdspartner, hører man ofte, at prisen er en udslagsgivende faktor. Andre nævner relationen. Langt de fleste anerkender, at tryghed er afgørende for at vinde det offentliges gunst. I den forbindelse er det oplagt at fremvise referencer fra tidligere tilsvarende opgaver i det offentlige. – Men beviser det reelt dit værd?

På dette møde vil du få indblik i fremtidens valgkriterier i det offentlige, så du som virksomhed kan få et forspring i forhold til dine konkurrenter.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Boost din vækst i det offentlige (28. august 2013 på Bernstorff Slot)

En af de største udfordringer ved at arbejde med det offentlige er den lange indtrængningstid. Det er dog ofte en selvopfyldende profeti, hvis man som virksomhed ikke gør de rette indsatser. På dette medlemsmøde hører vi erfaringer fra flere forskellige virksomheder, om hvordan de fik hurtigere og bedre resultater.

Kom og bliv inspireret, hør, hvordan du kan skabe hurtigere og bedre resultater for din virksomhed i det offentlige.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government
Medlemsmøde: Fra rammekontrakt til salg (26. juni 2013 på Bernstorff Slot)
I vandt ordren, og champagnen er drukket. Men hvad var det egentlig, du vandt? Du fik ordren, men fik du også omsætningen? Det er nemlig langt fra én og samme ting. Så hvordan går du fra den vundne rammekontrakt til, at du kan måle det i bogholderiet…!?

Forstår du den offentlige ordregivers reelle succeskriterier, og ved du, hvad der skal til for at få succes med din aftale? Hvordan tænker du implementeringen ind i samhandelsbetingelserne, inden ordren vindes? Og hvordan får du den offentlige kunde til at hjælpe dig, så du opnår et forspring i forhold til konkurrenterne, der står på samme rammekontrakt.

Kom til et medlemsmøde, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med en relevant case og tag erfaringerne med hjem.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Dialog med de erhvervspolitiske ledere (15. maj 2013 på Axelborg)
Den offentlige sektor i Danmark køber årligt ind for cirka 300 milliarder kroner og investerer som aldrig før i anlæg og infrastruktur. Men får danske virksomheder og samfundet tilstrækkelig vækstværdi og arbejdspladser ud af indkøbene og investeringerne? Er de erhvervspolitiske forudsætninger til stede? Eller er det op til virksomhederne selv at byde ind og vinde på de vilkår, der nu engang er?

Deltag i en dialog, hvor nationale og lokale politikerne kan forholde sig til dine problemstillinger i din afsætning til det offentlige, og hvor du kan forholde dig til de politiske udfordringer.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Får du nok ud af dine møder? (24. april 2013 på Bernstorff Slot)
For mange virksomheder og særligt sælgerstaben er der et fromt ønske om at møde de rette beslutningstagere – så skal resten nok lykkes på selve mødet. Det er sjældent en profeti, der går i opfyldelse uden klare mål og god forberedelse. Og da slet ikke hvis du ikke har fundet den rette person. På dette medlemsmøde fokuserer vi på, om du har fundet den rette ambassadør for dit budskab, om du kan præsentere den rette business case, og hvordan du sikrer, at kunden rent faktisk gør som ønsket, når du er ude af døren igen.

Deltag i et inspirerende medlemsmøde med indlægsholdere, der selv har skabt pæne resultater for deres indsats over for det offentlige.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Den oversete målgruppe – det offentliges rådgivere (3. april 2013 på Bernstorff Slot)
De fleste leverandører kæmper med at identificere de væsentligste beslutningstagere ved offentlige indkøb. En gruppe overses imidlertid af de fleste. Den offentlige sektors hyppige brug af rådgivere er en blind plet i øjet for talrige leverandører. Det til trods for, at rådgiverne udøver en kolossal indflydelse på alt lige fra byggeri og infrastruktur til it og løsninger på de sociale områder. Alene i staten bruges der årligt i omegnen af fire milliarder kroner på konsulenter.

Med en spændende og aktuel case fra det virkelige liv lærer du, hvordan din virksomhed kan adressere den usynlige målgruppe og styrke dialogen med nøglerådgivere. Lær at udnytte den skjulte målgruppe til et medspil frem for et benspænd.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government
Medlemsmøde: Kan du vinde, når du har tabt? (27. februar 2013 på Bernstorff Slot)
Du kan næppe forvente at vinde alle de offentlige ordrer, du byder på. Desværre… Men erfaringen viser, at der ofte er forretningsmæssige muligheder, selvom du ikke trak det længste strå, da udbuddet blev afgjort. Hvad er dine muligheder og umuligheder? Kan du stadig sælge ydelser, der ikke specifikt stod i udbudsmaterialet? Er der delsegmenter hos kunden, der stadig kan hives i land? Skal du klage, fordi du føler dig uretfærdigt behandlet, eller kan der være andre gode grunde til at omgøre udbuddet?

På dette medlemsmøde kan du høre, hvordan du måske stadig kan vinde, selvom du har tabt. Hør andres erfaringer og gode råd til, hvordan du kan sikre dine omsætningsmål – selv når det ser aller sortest ud.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government


Medlemsmøde: Vind eller forsvind – kontrakten, der gør en forskel
(30. januar 2013 på Bernstorff Slot)
Mange ordrer i den offentlige sektor er af en størrelse og en bindingsperiode, der gør en markant forskel på, om du som virksomhed er inde i varmen eller ude i kulden. Og om du lever godt, lever eller overhovedet overlever. Det kan være enkeltleverandøraftaler udbudt af Statens Indkøb eller SKI for en flerårig periode. Det kan være udbud i milliardklassen, når fx Femern Bælt-tunnellen skal bygges, eller når Forsvaret skal have Facility Services. Men for den lokale vognmand kan det også være kommunens skole- og ældrekørsel. Og din succes med at vinde disse ordrer, kan ofte være den afgørende forskel på succes eller fiasko. Men hvordan identificerer du de afgørende ordrer og får din virksomhed kørt i stilling til de gyldne palmer? Hvad kræver det af din organisation og af dig som leder, og hvilke risici og muligheder skal du være parat til at håndtere?

Kom til et medlemsmøde, hvor du får mulighed for at prøve kræfter med en spændende case, der giver dig værdifuld viden og erfaring, når du selv kommer i samme situation. Og gå fra medlemsmødet med en viden, der gør dig til en af fremtidens vindere.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government


Seminar: Hvordan sælger du i dybden i det offentlige? (13. december 2012 i København)
Hør hvordan man udvikler og får lejlighedsvise indkøb transformeret til et reelt volumen på baggrund af best practice-erfaringer med dybde- og krydssalg i det offentlige?
Medlemsmøde: From thought to finish (12. december 2012)
Markedspotentialet i den offentlige sektor er uomtvisteligt og dermed iværksættes også mange forsøg på at udvinde “guldet”. Intentionerne er de bedste, og strategierne er der ofte brugt lang tid på. Alligevel udfordres mange af dagligdagen, når det kommer til at føre de gode idéer ud i livet. Udfordringerne med at få bestyrelse, sælgere, de potentielle kunder, juraen og de sensationslystne medier til at forstå og følge de gode tanker, der var tænkt fra start, kan i bedste fald synes store og langstrakte. Og i værste fald lide skibbrud.

Kom til et inspirerende medlemsmøde hvor garvede kræfter deler deres erfaringer om disciplinen implementering. Og i hvilket perspektiv, implementering skal ses i forhold til den offentlige sektor.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Medlemsmøde: Djævlen i detaljen – offentlige satsninger, der gik galt (28. november 2012)
Den offentlige sektor er på mange måder transparent og forudsigelig. Alligevel går talrige leverandører galt i byen med satsninger og salgsinitiativer, der snubler på de sidste centimeter. Tilsyneladende ubetydelige detaljer, politiske krusninger og andet kan få den smukkeste satsning og strategi til at kollapse unødigt. Lær af andres – nogle gange dyrtkøbte – erfaringer. Bliv klogere på det offentlige markeds faldgruber og bliv bedre til at få din egen virksomhed i mål med sine satsninger.
På et inspirerende og interaktivt medlemsmøde vil en række af den offentlige sektors dygtigste leverandører fortælle om projekter, der ikke udviklede sig efter planen. Indlægsholderne vil præsentere deres egne virksomheders efterfølgende analyser af, hvad der gik galt. Og i dialog med salen vil vi dissekere, hvordan faldgruberne kan foregribes.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Kursus: Vind kontrakten til det offentlige før udbuddet (26. november 2012 i Århus)
Nytænk din virksomheds b2g-markedsføring og salg med presale.

OPexecutive 2012 (5. november 2012 i Odense)
– b2g medarrangør på årets konference om offentlig-privat samarbejde

Institut for Business to Government er medarrangør, når KL og DI afholder årets største heldagskonference for offentlige og private topledere den 5. november i Odense Congress Center.

”Den offentlige sektor har set lyset i offentlig-privat samarbejde og en strategisk tilgang til indkøb. Nu kræver det, at private virksomheder selv ser deres muligheder – og gør noget ved det,” siger Claus Nordahl-Petersen, adm. direktør i Institut for Business to Government.

Arrangørkredsen bag OPexecutive omfatter en række af de betydeligste aktører fra det offentlige og erhvervslivet. Udover hovedarrangørerne fra DI og KL er indkøbsorganisationer, medier, vidensrådgivere, dataleverandører og mange andre med til at gøre arrangementet til en succes.

Konferencen giver det optimale udstillingsvindue til top-beslutningstagere og et offentligt marked på knap 300 milliarder kroner. Hvis din virksomhed er interesseret i at høre nærmere om mulighederne i en standplads, er I velkomne til at kontakte Hans Olsen fra Institut for Business to Government på hho@b2g.dk og telefon 21 70 14 39.

På konferencen vil ministre, topledere fra det offentlige og fra private virksomheder samt førende eksperter give deres bud på fremtidens offentlig-private samarbejde.
Deltag i konferencen og OPS-debatten, der er mere aktuel end nogensinde, blandt andet i økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Læs mere om konferencen, udstillingsmuligheder og program her:www.opexecutive.dk

Medlemsmøde: Totalomkostninger versus anskaffelsespris (31. oktober 2012)
Kan din virksomhed levere den laveste – eller den rigtige pris? Sat på spidsen afhænger din succes på det offentlige marked af, at du er i stand til én af disse to ting. Den rigtige pris for den bedste løsning er i reglen det mest værdiskabende for begge parter. Men nemt er det ikke! Tildelingskriterier ud fra et totaløkonomisk- eller omkostningsperspektiv er vanskeligere at håndtere i en udbudsproces. Det kræver, at de offentlige beslutningstagere både køber ind til businesscasen såvel som den bagvedliggende dokumentation.
Trods udbudstekniske udfordringer ved en totaløkonomisk betragtning er broderparten af de offentlige indkøb ikke de billigste, men de bedste. Bliv klogere på, hvordan din virksomhed kan præsentere løsninger, der ikke er de billigste i anskaffelse, men de bedste.

Med en aktuel case udfordres du til at tænke ud over fordommene om offentlige discountkøb. Og samtidig får du de fornødne værktøjer til at udvikle din egen business case.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Seminar: Få værdi i relationerne i det offentlige (11. oktober 2012 i København)
Deltag på dette seminar og bliv klogere på, hvad værdiskabende relationer er – og ikke er – i det offentlige og lær hvordan, du skaber kontakt til de rigtige personer.

Medlemsmøde: Den personlige bundlinje – den offentlige leders DNA (26. september 2012)
Forstå dine kunder! Offentlige investeringer og indkøb har både økonomiske og politiske bundlinjer. Bag dette findes de personlige. Hør hovedpersonernes egne personlige bud såvel som eksperternes og headhunternes. Forstå spillet bag magten, æren og aberne i et politisk system. Og brug din viden til at gøre din virksomhed skarpere, når I adresserer de offentlige beslutningstageres mål og risikobetragtninger.
Management-litteraturen er rig på bøger, der forsøger at komme ind under huden på en succesrig erhvervskarriere. Men hvad er recepten bag en succesrig karriere som offentlig topleder? I disse år er omverdenens fokus på den offentlige ledelsesrolle under udvikling. Nulfejlskulturen udfordres med krav om større synlighed og handlekraft. Kender du DNA´en i den offentlige topleders succeskriterier, kender du også din egen virksomheds.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Kursus: Tilbudsgivning til det offentlige
(24.-25. sept. 2012 i Århus)
Du vil lære de grundlæggende værktøjer til at udvikle det vindende tilbud i forhold til kundens tildelingskriterier.

Kursus: Dybde- og krydssalg til det offentlige (3.-4. sept. 2012 i Århus)
Få indblik i, hvordan du gør offentlige kunder til storkunder og får mest mulig synergi ud af dit personlige salg og markedsføring.

Medlemsmøde; Key account management i b2g-klasse – hvor er loyaliteten henne? (29. august 2012)
Det offentlige adskiller sig på mange områder fra det private: Indkøbsjura, distributionskanaler, semantik, politisk bundlinie, organisationens størrelse, tilgængelighed af informationer, beslutningsprocesser, valgkriterier, indkøbscyklus med videre. Dette stiller store krav til din KAM-indsats. Men hvordan matcher din salgsstyrke op mod det offentlige? Hvordan tilrettelægger og måler du din KAM-indsats i det offentlige? Hvilke muligheder og udfordringer møder du ved at udvikle langsigtede kundeforhold med udbudstruslen lurende.

Ved at prøve kræfter med en spændende case fra det virkelige liv lærer du, hvilke kompetencer dine b2g-sælgere skal mestre, og hvordan du optimere indsatsen over for det offentlige.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Seminar: Kør dig i stilling til den næste offentlige ordre (9. august 2012 i København)
På et praktisk og interaktivt heldagskursus belyses et af de vigtigste og samtidig mindst belyste emner inden for b2g-strategi og markedsføring – nemlig en effektiv presale-organisering. Lær de basale presale-værktøjer at kende og hør, hvad der gør de bedste danske virksomheder endnu bedre.

Kursus: Salg til det offentlige
(3.-4. juli 2012 i Århus)
Bliv bedre til at forstå den offentlige sektors indkøbsadfærd og hvordan der skabes bedre resultater.

Medlemsmøde: Sundhedssektoren vokser – vokser du med? (27. juni 2012)
En af de største poster på Finansloven er sundhedsområdet. Men hvad dækker det over, og hvordan kommer du i betragtning. Selv garvede leverandører til området kan til stadighed blive overraskede over dagsordener, beslutningsgange, organisering, indkøbsmønstre med videre. Dette medlemsmøde vil erstatte fordomme og myter med facts. Det vil med andre ord give dig en indsigt og masse gode råd, der ”sætter dig i første parket når, der skal deles ud”.

Bliv inspireret af nøglepersoner fra sundhedsverdenen, leverandører og eksperter, der alle har prøvet kræfter med sundhedssektoren.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Seminar: Det vanskelige valg (21. juni 2012 i København)
På dette arrangement bliver du klogere på, hvordan du udvælger de offentlige indkøbsorganisationer og fællesskaber, der er relevante for din virksomhed.

Medlemsmøde: Key account management i b2g-klasse – hvor er loyaliteten henne? (30. maj 2012)
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Kursus: Vind kontrakten til det offentlige før udbuddet (7. maj 2012 i Vedbæk)
Nytænk din virksomheds b2g-markedsføring og salg med presale.

Kursus: Salg til det offentlige
(26.-27. april 2012 i Vedbæk)
Bliv bedre til at forstå den offentlige sektors indkøbsadfærd og hvordan der skabes bedre resultater.

Medlemsmøde: Rødt kort eller løber til offentlig-privat samarbejde? (25. april 2012)
Med en ny regering ved roret er der også kommet nye politiske toner om det offentliges indkøb og prioriteringer. Grøn vækst, funktionsudbud, fremrykkede offentlige investeringer, forpligtende indkøb og OPS i højere gear er blot nogle af de dagsordener, der er ved at tage plads. Men hvad betyder det for dig og din virksomhed. Kom til et inspirerende medlemsmøde, hvor du bliver klogere på, hvad du skal forholde dig til i den kommende fremtid – og hvordan du kan udnytte det til jeres fordel.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Seminar: Har du en vindende salgsstrategi over for det offentlige? (12. april 2012 i København)
Kom til et spændende interaktivt arrangement, hvor du får indsigt i, hvordan du i din virksomhed kan skabe de bedst mulige forudsætninger for en succesfuld salgsstrategi.

Medlemsmøde: Forhandl dig frem til bedre resultater i det offentlige (28. marts 2012)
Det offentlige har ikke altid samme mål og dagsorden som dig. Og de store ordrer og resultater opnås sjældent uden forhandlinger. Så hvordan forbereder og gennemfører du forhandlinger med de ønskede resultater. Hvad kræver det af dig og din virksomhed at opnå bedre beslutninger på kortere tid? På dette meget interaktive og involverende medlemsmøde får du muligheder for at prøve kræfter med forhandling i praksis. Du bliver klogere på dine egne evner til, hvordan du få implementeret b2g-strategier blandt medarbejdere og helt ind i mødelokalerne med det offentlige. Få belyst, hvor jeres potentiale ligger og hent inspiration til, hvordan I kommer videre.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Kursus: Tilbudsgivning til det offentlige (5.-6. marts 2012 i Vedbæk)
Du vil lære de grundlæggende værktøjer til at udvikle det vindende tilbud i forhold til kundens tildelingskriterier.

Medlemsmøde: Sådan får du arbejdsro til din b2g-indsats 
(29. februar 2012)
Gevinsten ved at handle med det offentlige kan være stor, men vejen til succes kan være udfordrende. Ofte er det ikke de traditionelle konkurrenter, der er problemet men snarere den interne opbakning, der lader meget tilbage at ønske. Respekten for at man må angribe den offentlige sektor med andre midler end i det private er sjældent stor. Respekten for at det tager tid er sjældent stor. Respekten for at der skal sås før der kan høstes er sjældent stor. Respekten for en anden organisering i b2g-indsatsen er sjældent stor. Sådan kan mange topledere, der styrer b2g-indsatsen, fortsætte i en uendelighed. Kom til et medlemsmøde og få de værktøjer og den argumentation, der sikrer, at du når de planlagte resultater i det offentlige marked – og få opbakning hele vejen til succes.

Seminar: Tjen på sparekniven (16. februar 2012 i København)
På dette arrangement får du inspiration til, hvordan du skaber vækst, når det offentige skal spare på driften

Kursus: Dybde- og krydssalg til det offentlige (6.-7. febr. 2012 i Vedbæk)
Få indblik i, hvordan du gør offentlige kunder til storkunder og får mest mulig synergi ud af dit personlige salg og markedsføring.

Medlemsmøde: Bryd vanetænkning og find kunderne – b2g-segmentering der batter (25. januar 2012)
Det offentlige marked er STORT. Og samtidig velsignet af store købscentre og demokratiske konsensusprægede beslutningsprocesser med en politisk overbygning. Det stiller med andre ord store krav til salgsstyrken og til, hvor virksomheden agter at fokusere sine ressourcer. På dette medlemsmøde prøver du kræfter med en praktisk case om en virksomhed, der stod over for samme udfordringer. Så kom og lær hvordan I mest hensigtsmæssigt kan segmentere det offentlige marked efter alle kunstens regler, og hvordan du får størst ROI på dine sælgere med en bevidst segmenteringsstrategi.
Deltagere: Kun medlemmer af Institut for Business to Government

Tilbage