B2G Arrangementer

Vi afholder løbende kurser, konferencer samt arrangementer for medlemmer af Institut for Business to Government om relevante b2g-emner.
Vi skræddersyer også kurser og foredrag m.m. specifikt til jeres virksomhed - uanset om I er ved at tage de første spadestik eller allerede har fodfæste på markedet.

Kontakt os for at høre mere på 70 70 23 50 eller på info@b2g.dk.


17.08.2017

Hvordan får du mere omsætning på dine aftaler?

Tør du at blive aflønnet efter omsætningen på dine aftale? Det spørgsmål kan indkøbere og leverandører stille sig selv – for på rigtig mange offentlige indkøbsaftaler er omsætningen lav. Måske kun 20 procent af det forventede. Det største potentiale på det offentlige marked – både for leverandører og indkøbere – ligger derfor i at der kommer omsætning på de aftaler der er indgået. Prøv bare at tænk, hvilke besparelser på indkøbsbudget det ville give, hvis hele organisationen købte ind på de eksisterende aftaler. Eller, hvis du sidder på den anden side af bordet –at din indtjening kunne blive fordoblet eller tredoblet. Men det kræver først og fremmest at aftalerne bliver implementeret ordentligt.

Det er altså en fælles problemstilling – for både indkøbsafdelingen og virksomhedernes salgsafdelinger. Virksomhedernes bestyrelser og direktion har en naturlig forventning om at der selvfølgelig kommer omsætning på de aftaler man indgår med det offentlige. På samme måde har politikerne overfor indkøbsafdelingen, en forventning om at de aftalte rabatter kommer i hus.

Kom til vores netværksmøde om compliance – og hør hvordan du sikrer en bedre omsætning på dine aftaler. Du får bl.a. den offentlige indkøbers vinkel, ideer og værktøjer til bedre compliance, samt høre om en case fra England, hvor det er lykkedes at opnå tæt på 100 procent compliance ved at bruge et nyt brugervenligt indkøbssystem.

 

TILMELD DIG ARRANGEMENTET HER

 

Program

Kl. 13.00: Ankomst og registrering

Kl. 13.15: Velkomst og præsentation af programmet

v. Claus Nordahl-Petersen – Direktør hos Institut for Business to Government

Kl. 13.30: Esbjerg-modellen – sådan sikrede indkøbsafdelingen sig den fornødne opbakning 

I Esbjerg Kommune har man stor succes med at sikre høj omsætning på de aftaler man indgår. Det har Esbjerg gjort ved forskellige indsatser politisk og administrativt. Eksempelvis har man sanktioneret ved køb uden om indkøbsaftalerne. Herved har man sikret højre effekt både ift. compliance1 og compliance 2.

B2G har inviteret indkøbschefen i Esbjerg til at fortælle om hvorledes kommunen har opnået den højere compliance og hvilket forarbejde det har været politisk og administrativt.

v. Stine Rahr – Chef for udbud og indkøb, Esbjerg Kommune

Kl. 14.30: Pause

Kl. 14.45: Implementering – Hvilke værktøjer kan man bruge?

Mange virksomheder har en pre-sale strategi – men sjældent en strategi for, hvordan man får omsætning på de indgåede aftaler. Men en aftale er nu sjældent meget værd, hvis der ikke kommer afsætning på den.

Hos B2G har vi arbejdet med talrige virksomheder der har mødt denne udfordring i det offentlige. I sit oplæg vil Claus, give eksempler og værktøjer til, hvordan leverandører og indkøbere kan implementere aftaler, så brugerne køber ind på dem.

v. Claus Nordahl-Petersen

Kl. 15.30: Sådan får du 100% compliance – i praksis

Virskomheden Basware, er medlem af vores netværk, og har en case fra kommuner i England, som næsten lyder for godt til at være sandt. Basware leverer indkøbssystemer, og i England er det lykkedes dem at opnå tæt på 100 procent compliance. En del af årsagen, er at systemet simpelthen er så let at anvende, at det er lettere for institutionerne at bruge indkøbssystemet, end at købe varerne andetsteds. Men hvordan er det ellers lykkedes Basware, at få så stor succes med implementeringen

v. Basware

Kl. 16.15: Afrunding 

v. Claus Nordahl-Petersen

 

Tilmeldingen er gratis - også for ikke-medlemmer

 

Tid og sted

den 17. august 2017, kl. 13.00 – 16.30

Ordnung+

Strandvej 125

2900 Hellerup

 

TILMELD DIG ARRANGEMENTET HER

 

Oplægsholdere

Indkøbchef – Esbjerg Kommune: Stine Rahr

Skærmbillede 2017-06-26 kl. 08.58.04

Stine Rahr har arbejdet med offentligt indkøb siden 1999, hvor hun startede som indkøber ved Esbjerg Kommune. I maj 2011 vendte hun tilbage til Esbjerg Kommune som indkøbschef. Stine Rahr har tidligere været ansat i Varde Kommune, Bramming Kommune og EUC Vest som indkøber, ligesom hun også tidligere bestred stillingen som formand for Danmarks største indkøbsfællesskab – KomUdbud.

I 2015 blev hun valgt ind i IKAs bestyrelse.

 

Adm. direktør – Institut for Business to Government: Claus Nordahl-Petersen

Claus 

Claus var indehaver af en analysevirksomhed, før han, som medstifter af reklamebureauet Rubicon A/S, introducerede og udviklede begrebet ”b2g” (business to government). Han har igennem de sidste 20 år beskæftiget sig indgående med b2g – både som direktør for flere bureauer og private virksomheder.

I dag er Claus adm. direktør og indehaver af Institut for Business to Government. Han har udgivet bøgerne ”b2g – salg og markedsføring til det offentlige” samt ”Det sikre vækstmarked – din virksomheds succes går gennem det offentlige”.

Claus er cand. merc. i afsætning og har en baggrund som strategi- og kampagneudvikler for en række større offentlige og private virksomheder.

› Læs mere


Kommende arrangementer


Afholdte arrangementer

Hvordan gør du den politiske bundlinje til god forretning

Den 21. november 2017 skal vi til valgurnerne – og vælge hvem der skal sidde i landets kommunalbestyrelser og … › Læs mere

› Læs mere

Hvor er det offentlige indkøb på vej hen?

Der sker rigtig meget med offentligt indkøb i disse år: den nye udbudslov, e-indkøb, indkøbsfælleskaber som FUS og KomUdbud … › Læs mere

› Læs mere

Årsmøde 2016: Disrupt eller dø – disruption i det offentlige

’Disrupt eller dø!’ er titlen på Thomas Honoré og Tune Heins aktuelle bestseller –  og budskabet er klart: Enten … › Læs mere

› Læs mere

Korruption og bestikkelse – hvor går grænsen?

Danmark er et af de mindst korrupte lande i verden. Hvert år udgiver Transparency International et indeks over, hvor … › Læs mere

› Læs mere

Sociale klausuler – måske ligefrem en god forrentning

Kommunerne har et stærkt øget fokus på sociale klausuler i deres udbud og kræver øget brug af CSR-mekanismer hos … › Læs mere

› Læs mere

Sommermødet 2016 – Hvordan bliver din virksomhed langtidsholdbar?

Vi glæder os til at slå dørene op for vores Sommermøde onsdag den 8. juni, som i år bliver … › Læs mere

› Læs mere

De bedste staldtips til offentligt salg

Den 27. april vil vi gøre tingene lidt anderledes. Vi har ingen foredragsholdere. Til gengæld har vi sammensat et … › Læs mere

› Læs mere

Forandringsledelse i salget

Strategien er lagt, men hvordan skaber du den forandring der skal til for at føre strategien ud i virkeligheden? … › Læs mere

› Læs mere

Respekt for din kunde

Fordomme er en af de største barriere mellem private og offentlige virksomheder, og B2g oplever fra tid til anden … › Læs mere

› Læs mere

Case: Har du modet til den offentlige sektor?

Medlemsmøde: Har du modet til den offentlige sektor? Onsdag den 28. januar på Tuborgvej 5

› Læs mere

Oversigt over gamle arrangementer

Medlemsmøde: Hvordan sætter du pris på din ydelse? (10. december 2014 på Tuborgvej 5) ”Hvad koster det?” Et relativt … › Læs mere

› Læs mere

I Mørkelygtens skær – om den politiske bundlinje i TCO-perspektiv

Nogle gange tages politiske beslutninger på baggrund af veloplyst rationale. Andre gange kan beslutningerne virke grebet ud af tynd luft. Eller baseret på manipulation fra mørkelygtebevæbnede embedsmænd.

› Læs mere

Hvad måles det offentlige på?

Medlemsmøde: Hvad bliver det offentlige målt på? Onsdag den 13. maj på Tuborgvej 5

› Læs mere

Årsmøde: Det offentlige i krydsild – Hvem skal levere varen?

Årsmøde onsdag den 21. oktober – location oplyses senere

› Læs mere

Sådan kommer du i valgklasse

Medlemsmøde: Hvordan kommer du i valgklasse? – onsdag den 10. juni hos IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31

› Læs mere

Case: Hvordan bliver du markedsleder?

Medlemsmøde: Case: Markedsleder (11 – 98) – onsdag den 11. november på Tuborgvej 5

› Læs mere

Juridisk update – den nye udbudslov

Medlemsmøde: Juridisk update – onsdag den 25. november på Tuborgvej 5

› Læs mere