APCOA PARKING

APCOA er en af Europas største parkeringsselskaber. APCOA administrerer dagligt over 1,4 mio. parkeringspladser fordelt på mere end 8.500 lokationer i 13 europæiske lande. Virksomheden har hovedsæde i Stuttgart.

Over halvdelen af APCOAs kunder i Danmark er offentlige virksomheder, bl.a.er APCOA parkeringsoperatør for Billund Lufthavn og flere hospitaler.

APCOA har således stor succes på det offentlige marked, men samtidigt haft svært ved at identificere, hvem der sidder med beslutningskompetencerne i det offentlige system.

”Vi har nu fundet ud af, hvem vi skal målrette vores indsats på. Vi har fået en klar strategi for, hvordan vi skal tilgå det offentlige marked. Og jeg vil også sige mere ro når vi agerer med offentligt ejede virksomheder”, udtaler adm. direktør Michael Christensen i videoen.

 

Den rigtige energi

Ifølge Michael Christensen var det udslagsgivende for valget af samarbejdspartner, at B2G havde den rigtige energi:

”Da vi holdte det første indledende møde, kunne vi se at der er en energi i denne her virksomhed, som er et godt match til den energi der også er i vores virksomhed. Derfor var det let for os at træffe beslutningen om at starte et samarbejde”

 

Det offentlige er indgangen til private opgaver

Undervejs i forløbet, har det især overrasket Michael Christensen, hvilket indblik mødereferater og budgetter kan give, ikke blot i offentlige, men også i kommende private byggeprojekter:

”Vi har fundet ud af, at der er rigtig meget som er styret af, hvad der sker i det offentlige. Så udover at de offentlige virksomheder i sig selv er interessante for os, giver mødereferater og budgetterne os et indblik i hvad der sker på de private grundstykker”, siger Michael Christensen.

Det hænger sammen med at ændringer i lokalplanen ofte er en forudsætning for at private byggeprojekter kan igangsættes. Derfor vil det mange gange være i de offentlige mødereferater, at offentligheden første gang får kendskab til kommende byggeprojekter.