Begrænset udbud

Der findes syv forskellige udbudsformer, hvoraf begrænset udbud er én. Et begrænset udbud er lidt som navnet også indikerer: Begrænset. Udbyderen har nemlig mulighed for kun at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på udbuddet.

Sammenlignet med de andre udbudsformer, er der med det begrænsede udbud færre bud at vurdere. Til gengæld kan en ulempe være, at udbudsprocessen bliver forlænget, fordi der ikke er nok at vælge imellem. Læs med herunder og få viden om begrænset udbud med og uden prækvalifikation.

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er specialiseret i strategisk salgsrådgivning, der bidrager til hurtigere og bedre resultater på det offentlige marked. Læs mere om os, se vores cases og kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste din virksomhed på det offentlige marked.

Bog

Læs vores bog, Det sikre vækstmarked, og få en dybdegående indsigt i den offentlige sektor og dine vækstmuligheder på det offentlige marked.

Podcast

Lyd til vores podcast om tilbudsgivning og få ny viden om, hvordan du laver et godt tilbud til det offentlige, og hvilke overvejelser skal du gøre dig.

Videokursus

Se vores videokursus og få konkret og praksisrettet vejledning til, hvordan du får succes i din virksomhed gennem salg til det offentlige.

De to faser af begrænset udbud

Ved valget af leverandør for et begrænset udbud foregår udvælgelsen i to trin: En prækvalifikation efterfulgt af det egentlige tilbud. I første fase annonceres der efter virksomheder, der har interesse i at afgive et tilbud. I annoncen angives nogle objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som vil blive brugt ved prækvalifikationen til det begrænsede udbud. Ordregiveren udvælger derefter et antal bydende virksomheder.

I anden fase får de udvalgte virksomheder tilsendt det pågældende udbudsmateriale. Denne udbudsform er som indledningsvist nævnt et godt valg, når ordregiveren ønsker at begrænse antallet af tilbud. Dette kunne eksempelvis være ved komplicerede opgaver, hvis udbyderen mener der kan komme uoverskueligt mange tilbud, eller hvis der konkurreres på andet end pris.

Formaliteter om begrænset udbud med prækvalifikation

I udbudsbekendtgørelsen er det muligt at se de formelle regler for hvor mange prækvalificerede virksomheder det begrænsede udbud skal udbydes til. Udbyderen skal som minimum prækvalificerer fem virksomheder for dermed at sikre, at der vil blive en reel konkurrence om udbuddet.

Der er derimod intet maksimum for hvor mange prækvalificerer virksomheder, der må vælges. Dog kan det her påpeges, at der bliver sat en grænse så lavt som muligt, da begrænset udbud uden en stram prækvalifikation, måske hørte sig bedre til en anden udbudsform.

Også i det begrænsede udbud må der ikke ske prisforhandlinger mellem udbyder og indkøber. Hvis dette sker, kan man nemlig risikere at fordreje konkurrencen. Dog er markedsdialog tilladt forud for udbudsprocessen.

Mere viden om salg til det offentlige

Salg til det offentlige

Salg til det offentlige Forestil dig en branche, som køber varer og tjenesteydelser for ca. 500 milliarder kr. hvert år. En branche, som efterspørger alle slags varer og tjenesteydelser. Som altid betaler, som ikke kan gå konkurs, og som hvert eneste år udvider sit indkøbsbudget. Den offentlige sektor i Danmark er sådan en branche. Læs [...]

Udbud

Udbud Et udbud er et offentligt indkøb, som din virksomhed i henhold til gældende lovgivning har ret til at give et tilbud på. Det er i fasen op til udbuddet, at din virksomhed skal være aktiv. I den perfekte verden er det faktisk din virksomheds innovation og kontaktskabende aktiviteter, som giver anledning til, at der overhovedet [...]

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor I de sidste 20 år har offentlige ledere og politikere bag kulisserne forberedt sig på de nye tider, hvor kravene stiger, skatteindtægterne falder, og medarbejderne holder op. En sand reformbølge er skyllet hen over gamle, agtværdige institutioner med sammenlægninger, rationaliseringer, digitaliseringer og nye ledelsesformer til følge. Læs videre herunder og bliv klogere [...]