Innovationsworkshop

Formål:

At adressere nye behov i den offentlige efterspørgsel med nye løsninger – i førte omgang gennem tre projektforslag, der kan afprøves i dialog med de offentlige kunder.

Output:

Tre prioriterede og brugbare projektforslag, som kan forfølges indenfor en tidshorisont af maks 1-2 år. Innovationsworkshoppen forberedes med udgangspunkt i din virksomheds nuværende ydelser til det offentlige marked. Forud for workshoppen supplerer B2G dette med deskresearch og kvalitative interviews, som skal afdække ændringer og behov hos de offentlige kunder. B2G forbereder og gennemfører en dynamisk og faciliteret proces, der frigør gruppens erfaringer og kreativitet  med henblik på udvikling af nye løsninger, der imødekommer de offentlige kunders aktuelle udfordringer og behov.

Levering

Innovationsworkshoppen og de prioriterede projektforslag afrapporteres og overdrages efterfølgende.

B2G har blandt flere udført Innovationsworkshop på ovenstående kunder.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Søren Buchbjerg
Claus Nordahl

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g. dk