Markedsafdækning

Formål:

At afdække det offentlige marked for virksomhedens produkter/services samt dit potentiale.

Output:

  • Et effektivt beslutningsgrundlag for din prioritering af det offentlige marked.
  • Typiske informationer er estimeret markedsstørrelse af den offentlige sektor.
  • De største leverandører og største kunder.
  • Geografisk fordeling.
  • Forventede udbud.
  • Bud på de mest oplagte segmenter for din virksomhed: Stat, kommuner, regioner, offentlige selskaber, selvejende institutioner med mere.
  • Et bud på købscenteret/beslutningstagere i de udpegede målgrupper.

Analysen udarbejdes På basis af B2G´s viden om markedet, deskresearch og opklarende interviews med potentielle kunder.

Levering

Analysen leveres i form af en PowerPoint-præsentation, som gennemgås og drøftes på et møde af cirka 1,5 times varighed.

Se webinaret, hvor Claus Nordahl-Petersen og Nicolai Wylich kommer omkring, hvor godt man egentlig kender sit offentlige marked.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Claus Nordahl
Søren Buchbjerg

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g.dk

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk