Organisationstjek

Formål

At udvikle salgsteamet kompetencer og dermed evne til at effektuere den vedtagne strategi.

Output

Der udarbejdes profiler af de personer, som har salgsansvar i den offentlige sektor, for at sikre sammenhæng mellem organisering, opgaver og strategi. Via DISC-profiler kortlægges b2g kompetencer, styrker, svagheder og rollefordeling i salgsteamet. Organisationstjekket peger på stærke kompetencer og foreslår initiativer til forbedring og udvikling. Efterfølgende præsenteres en plan og anbefalinger til, hvordan teamet eventuelt kan udvikles/styrkes med henblik på øget gennemslagskraft i markedet.

Levering

På et møde med kunden gennemgås resultater og de udviklingsmæssige og organisatoriske tiltag som anbefales.

Betalingsbetingelser

Betaling: 50 procent ved aftalens indgåelse og 50 procent ved levering. Øvrige vilkår i henhold til B2Gs almindelige forretningsbetingelser.

B2G har blandt flere udført Organisationstjek for ovenstående kunder.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Søren Buchbjerg
Claus Nordahl

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g.dk