Organisationstjek

Formål:

At udvikle salgsteamet kompetencer og dermed evne til at effektuere den vedtagne strategi.

Output:

Der udarbejdes profiler af de personer, som har salgsansvar i den offentlige sektor, for at sikre sammenhæng mellem organisering, opgaver og strategi. Via DISC-profiler kortlægges b2g kompetencer, styrker, svagheder og rollefordeling i salgsteamet. Organisationstjekket peger på stærke kompetencer og foreslår initiativer til forbedring og udvikling. Efterfølgende præsenteres en plan og anbefalinger til, hvordan teamet eventuelt kan udvikles/styrkes med henblik på øget gennemslagskraft i markedet.

Levering

På et møde med kunden gennemgås resultater og de udviklingsmæssige og organisatoriske tiltag som anbefales.

B2G har blandt flere udført Organisationstjek for ovenstående kunder.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Søren Buchbjerg
Claus Nordahl

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g.dk