Professionelt salg til det offentlige

Deltag og få indsigt i:
• Hvordan er den offentlige sektor skruet sammen?
• Hvordan er beslutningsprocesserne?
• Hvordan griber man marketing og salg til offentlige an?

Det offentlige – Stat, Regioner og Kommuner – er et fantastisk marked:
• Der bliver omsat for 300 mia. kr. om året
• B2G markedet er lige så stort som hele B2B markedet
• Markedet stiger og ventes at blive fordoblet i løbet af en kort årrække
• Det er et marked, som ikke er negativt påvirket af svage konjunkturer

Men mange virksomheder oplever udfordringer ved at sælge til offentlige:
• Det er svært at finde rundt i de offentlige organisationer
• Hvem bestemmer hvad, og hvad lægger de vægt på?
• Hvilke budskaber virker i det offentlige?
• Hvilke officielle og uofficielle spilleregler skal man kende?

Denne morgen briefing er et godt sted at starte. Du får indblik i B2G som disciplin (det er IKKE bare som B2B!). Og du bliver rustet til at opnå succes med salg og markedsføring rettet mod de nævnte instanser samt hospitaler, skoler, kultur, idræt, ministerier, offentlige selskaber og meget mere.

Vel mødt.

Morgen briefingen henvender sig til topledere og salgs- og markedsføringsansvarlige i virksomheder, der sælger – eller vil sælge – til offentlige virksomheder.

Agenda
08:45 – 09:00 Registrering og kaffe
09:00 – 09:10 Velkomst
09:10 – 09:50 Offentligt indkøb – et marked med muligheder

I det indlæg ser vi på, hvordan offentlige institutioner og organisationer køber ind. Og ser nærmere på spørgsmål som: Hvilke målsætninger har de? Hvordan er deres organisationer skruet sammen? Hvor ligger beslutningskompetencen? Hvordan køber de ind – processer, regler, udbud og andet. Indlægget vil give dig et grundlæggende overblik over den kultur, og den måde, man arbejder med projekter på.

Lær blandt andet:
• Hvordan du skruer din business case sammen, så den virker i det offentlige
• At skelne mellem forskellige typer offentlige organisationer
• Hvordan du øger din winrate på de offentlige ordrer
• Hvad det betyder, at man har en politisk bundlinie i stedet for en økonomisk bundlinie
• Hvordan man kan øge beslutningshastigheden i det offentlige

10:50 – 10:10 Pause
10:10 – 10:50 Sådan griber du din B2G markedsføring an

”Det hele handler om udbud, ikke?” Nej, på ingen måde. Analyser viser, at højst 30% af det, der måske burde sendes i udbud, reelt kommer i udbud. Et stort antal ordrer bliver lagt uden om langsommelige og omstændelige processer, der kan virke opslidende for alle parter. I dette indlæg kigger vi på B2G som disciplin. Du vil få indblik i mulige strategier og se konkrete eksempler på, hvordan B2G tænkning har skabt resultater.

Lær blandt andet:
• Kan man lægge en strategi for sin B2G markedsføring?
• Hvordan kan man i praksis tilpasse sig købsprocessen?
• Hvordan virker traditionelt ”kampagne-salg?” i det offentlige?

TID OG STED
Tirsdag d. 29. januar 2019, kl. 08:45 – 10:50
Ordnung+
Tuborgvej 5
2900 Hellerup

Deltagelsen er gratis.