Salgsstrategi

Formål:

Leveres som opfølgning på 1. markedsundersøgelse med det formål at skabe en veldefineret strategisk platform, hvorfra kunden struktureret og målrettet kan begynde/forbedre sine salgsinitiativer mod den offentlige sektor.

Output:

Markedsafdækningen konklusioner bruges som afsæt for en strategiworkshop med deltagelse af kundens salgsledelse. Output og beslutninger fra workshoppen konsolideres af B2G som afsæt for en efterfølgende strategianalyse. Efter yderligere research og opklarende interviews med relevante offentlige målgruppe(r), udarbejdes og præsenterer B2G den endelige ministrategi med målsætninger og aktivitetsforslag for kunden.

Levering

Strategien leveres i form af en PowerPoint-præsentation, som gennemgås og drøftes på et møde af cirka 2,5 times varighed.

Hør hvordan Jesper Skytte og resten af Oceaim brugte Salgsstrategi i praksis.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Søren Buchbjerg
Claus Nordahl

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g.dk