Salgstræning

Formål:

Sætte sælgerne i stand til at afdække kundens behov og præsentere en konkret løsning, der hjælper kunden og dennes organisation til hurtigt at træffe beslutning om køb.

Output:

Sælgerne trænes i spørgeteknik, der bruges til at identificere og konkretisere (u)bevidste behov, og til at præsentere værdien af den valgte løsning.

Herudover kan træningen inkludere:

  • Value based selling
  • Trusted advisor
  • Udarbejdelse af USP’er og spørgsmål der leder frem til dem
  • Præsentations-teknik
  • Kundetyper (DiSC og Challenger customer)
  • Behandling af indvendinger
  • Lukke-teknik mv.

Træningen sker med udgangspunkt i sælgernes kundeportefølje og sambesøg hos kunderne. I workshops præsenteres sælgerne for konkrete redskaber, der herefter bruges til at træne både on- og offline salgsmøder.

Levering

Træningen gennemføres som et skræddersyet forløb af minimum en hel dags varighed.

Salgstræning

Vil du vide mere?
Kontakt os

Søren Buchbjerg
Claus Nordahl

Søren Buchbjerg

Mobil: +45 40 45 04 86

Mail: sb@b2g.dk

Claus Nordahl

Mobil: +45 40 77 70 70

Mail: cnp@b2g.dk