Viden om salg til det offentlige

Det offentlige køber ind for cirka 500 mia. kr. hvert år. Hent vores materialer herunder og få ny viden om, hvordan du vækster din virksomhed gennem salg til det offentlige. Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er specialiseret i strategisk salgsrådgivning, der bidrager til hurtigere og bedre resultater på det offentlige marked.

Bog

Læs vores bog, Det sikre vækstmarked, og få en dybdegående indsigt i den offentlige sektor og dine vækstmuligheder på det offentlige marked.

Podcast

Lyt til vores serie af podcasts, der har til formål, at gøre dig i stand til at begå dig på det offentlige marked.

Videokursus

Se vores videokursus og få konkret og praksisrettet vejledning til, hvordan du får succes i din virksomhed gennem salg til det offentlige.

Salg til det offentlige

Salg til det offentlige Forestil dig en branche, som køber varer og tjenesteydelser for ca. 500 milliarder kr. hvert år. En branche, som efterspørger alle slags varer og tjenesteydelser. Som altid betaler, som ikke kan gå konkurs, og som hvert eneste år udvider sit indkøbsbudget. Den offentlige sektor i Danmark er sådan en branche. Læs [...]

Udbud

Udbud Et udbud er et offentligt indkøb, som din virksomhed i henhold til gældende lovgivning har ret til at give et tilbud på. Det er i fasen op til udbuddet, at din virksomhed skal være aktiv. I den perfekte verden er det faktisk din virksomheds innovation og kontaktskabende aktiviteter, som giver anledning til, at der overhovedet [...]

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor I de sidste 20 år har offentlige ledere og politikere bag kulisserne forberedt sig på de nye tider, hvor kravene stiger, skatteindtægterne falder, og medarbejderne holder op. En sand reformbølge er skyllet hen over gamle, agtværdige institutioner med sammenlægninger, rationaliseringer, digitaliseringer og nye ledelsesformer til følge. Læs videre herunder og bliv klogere [...]

Udlicitering

Udlicitering Når den offentlige sektor udliciterer, sker der en outsourcing af en bestemt opgaveløsning til en privat virksomhed. Udliciteringen sker efter en udbudsproces og gælder i et bestemt tidsrum. Offentlige enheder og afdelinger har ret til at afgive et tilbud på løsning af en driftsopgave, og således kan en privat virksomhed blive tildelt løsningen af [...]

SKI-aftale

SKI-aftale Den største indkøbsorganisation i den offentlige sektor er Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI). SKI’s mission er ikke blot at fungere som distributionskanal, men derimod at sikre den offentlige sektor bedre og billigere indkøb gennem SKI-aftaler med virksomheder og leverandører. Som en konsekvens går SKI i dag skridtet videre og sikrer, at gode indkøbsprincipper [...]

Markedsanalyse

Markedsanalyse Det offentlige køber ind for cirka 500 milliarder kr. hvert år. Du kan afdække din virksomheds vækstmuligheder på det offentlige marked gennem en markedsanalyse. Markedsanalysen kan bruges som et værktøj til undersøgelse af det offentliges adfærd såvel som deres behov for det produkt eller den service, som din virksomhed sælger. Når du eller dit [...]