Begrænset udbud

Der findes syv forskellige udbudsformer, hvoraf begrænset udbud er én. Et begrænset udbud er lidt som navnet også indikerer: Begrænset. Udbyderen har nemlig mulighed for kun at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på udbuddet.

Sammenlignet med de andre udbudsformer, er der med det begrænsede udbud færre bud at vurdere. Til gengæld kan en ulempe være, at udbudsprocessen bliver forlænget, fordi der ikke er nok at vælge imellem. Læs med herunder og få viden om begrænset udbud med og uden prækvalifikation.

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er specialiseret i strategisk salgsrådgivning, der bidrager til hurtigere og bedre resultater på det offentlige marked. Læs mere om os, se vores cases og kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste din virksomhed på det offentlige marked.

 

 

De to faser af begrænset udbud

Ved valget af leverandør for et begrænset udbud foregår udvælgelsen i to trin: En prækvalifikation efterfulgt af det egentlige tilbud. I første fase annonceres der efter virksomheder, der har interesse i at afgive et tilbud. I annoncen angives nogle objektive og ikke-diskriminerende kriterier, som vil blive brugt ved prækvalifikationen til det begrænsede udbud. Ordregiveren udvælger derefter et antal bydende virksomheder.

I anden fase får de udvalgte virksomheder tilsendt det pågældende udbudsmateriale. Denne udbudsform er som indledningsvist nævnt et godt valg, når ordregiveren ønsker at begrænse antallet af tilbud. Dette kunne eksempelvis være ved komplicerede opgaver, hvis udbyderen mener der kan komme uoverskueligt mange tilbud, eller hvis der konkurreres på andet end pris.

Formaliteter om begrænset udbud med prækvalifikation

I udbudsbekendtgørelsen er det muligt at se de formelle regler for hvor mange prækvalificerede virksomheder det begrænsede udbud skal udbydes til. Udbyderen skal som minimum prækvalificerer fem virksomheder for dermed at sikre, at der vil blive en reel konkurrence om udbuddet.

Der er derimod intet maksimum for hvor mange prækvalificerer virksomheder, der må vælges. Dog kan det her påpeges, at der bliver sat en grænse så lavt som muligt, da begrænset udbud uden en stram prækvalifikation, måske hørte sig bedre til en anden udbudsform.

Også i det begrænsede udbud må der ikke ske prisforhandlinger mellem udbyder og indkøber. Hvis dette sker, kan man nemlig risikere at fordreje konkurrencen. Dog er markedsdialog tilladt forud for udbudsprocessen.

Vil du vide mere?

Kontakt os straks
Søren Buchbjerg
Senior konsulent
+45 40 45 04 86
Claus Nordahl-Petersen
Administrerende Direktør
+45 40 77 70 70

Cookie politik // Kontakt: +45 70 70 23 50 // info@b2g.dk
© B2G Consulting 2022, All rights reserved