Ydelser

Hvad kan man forvente i et samarbejde med Institut for Business to Government?

Vi har hos B2G samlet et hold af kompetente medarbejdere, der tilsammen kan byde på op mod 100 års erfaring med salg til det offentlige. Hos B2G bruger vi udtrykket “vi taler offentligsk”, et sprog vi efter mange år har lært at mestre, og ydermere lært at videreformidle til samarbejdspartnere. Det at tale offentligsk dækker ikke blot over korrekt sprogbrug, hvilket også er essentielt, men det indebærer en lang række af tilgangsformer til offentlige beslutningstagere – hvordan forbereder du dig på møder, hvordan sælger du og hvilke værdibudskaber bør du lægge vægt på når du tilgår den offentlige kunde er blot eksempler på de overvejelser der bør gennemtænkes.

Siden etableringen i 2009 har vi haft kontakt til mere end 1000 virksomheder. Vi har hjulpet nogle af landets største virksomheder med at tjene mere på det offentlige marked. B2G kendetegner sig ved at være meget resultatfokuserede. Gennemsnitligt har vores kunder oplevet en vækst i deres salg til det offentlige på over 100 procent i løbet af de 24 måneder, et ekslusivt forløb varer.

Det viser frem for alt, at mange virksomheder har et kæmpe uforløst potentiale på det offentlige marked. Men det kræver en professionel tilgang og den rigtige strategi.

Læs og hør mere fra vores tilfredse kunder:

Produktliste

Strategiske indsatser

Markedsafdækning

Markedsafdækning Formål At afdække det offentlige marked for virksomhedens produkter/services samt dit potentiale. Output Et effektivt beslutningsgrundlag for din prioritering af det offentlige marked. Typiske informationer er estimeret markedsstørrelse af den offentlige sektor. De største leverandører og største kunder. Geografisk fordeling. Forventede udbud. Bud på de mest oplagte segmenter for din virksomhed: Stat, kommuner, regioner, [...]

Salgsstrategi

Salgsstrategi Formål Leveres som opfølgning på 1. markedsundersøgelse med det formål at skabe en veldefineret strategisk platform, hvorfra kunden struktureret og målrettet kan begynde/forbedre sine salgsinitiativer mod den offentlige sektor. Output Markedsafdækningen konklusioner bruges som afsæt for en strategiworkshop med deltagelse af kundens salgsledelse. Output og beslutninger fra workshoppen konsolideres af B2G som afsæt for [...]

Organisationstjek

Organisationstjek Formål At udvikle salgsteamet kompetencer og dermed evne til at effektuere den vedtagne strategi. Output Der udarbejdes profiler af de personer, som har salgsansvar i den offentlige sektor, for at sikre sammenhæng mellem organisering, opgaver og strategi. Via DISC-profiler kortlægges b2g kompetencer, styrker, svagheder og rollefordeling i salgsteamet. Organisationstjekket peger på stærke kompetencer og [...]

Innovationsworkshop

Innovationsworkshop Formål At adressere nye behov i den offentlige efterspørgsel med nye løsninger – i førte omgang gennem tre projektforslag, der kan afprøves i dialog med de offentlige kunder. Output Tre prioriterede og brugbare projektforslag, som kan forfølges indenfor en tidshorisont af maks 1-2 år. Innovationsworkshoppen forberedes med udgangspunkt i din virksomheds nuværende ydelser til [...]

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Formål: Måske skal dit budskab ud til en bredere kreds eller svært tilgængelige målgrupper. Måske har du behov for at værktøjer der gør op med store købscentre, øge beslutningshastigheden eller ganske enkelt have beskrevet de mest effektive salgsfremmende aktiviteter og præcise kommunikationskanaler. God kommunikation på det offentlige marked afviger på mange områder fra hvad [...]

Taktiske indsatser

Vinderbudskab

Vinderbudskab Formål At udvikle en slagkraftigt business-case og et vinderbudskab, som målrettet adresserer de væsentligste offentlige kunders væsentligste bundlinjer – økonomisk, politisk og fagligt. Output Kick-off for udarbejdelsen sker via udfyldesen af et skema samt en halvdags-workshop, hvor de forskellige værdi-komponenter af virksomhedens ydelse vurderes og prioriteres. Efterfølgende udvikler B2G et oplæg, som mest muligt [...]

Budskabstræning

Budskabstræning Formål At forankre Vinderbudskabet og budskaber, som sælgerne aktivt kan bruge i dialogen med deres offentlige kunder samt forhandlere og samarbejdspartnere. Output Evnen til at levere vinderbudskabet under pres og kommunikere det klart. Redskaber til at kommunikere i store offentlige organisationer med mange budgetter og beslutningstagere. Styrkelse af sælgernes personligekommunikationsevner. En del af træningen [...]

Mødetræning

Mødetræning Formål At sikre dem der skal ud i marken og sikre resultaterne, er forberedt og klædt på i en sådan grad, at tiden bruges optimalt og udbyttet af møderne øges markant. Output Forud for mødetræningen bedes konsulenterne have en kvalificeret idé om hvilke kunder de gerne vil have fat i. På selve workshoppen trænes [...]

Tilbudsworkshop

Tilbudsworkshop Formål At vinde flere udbud via en bedre tilbudsmodel og en øget tilbudskompetence i virksomheden. Output Sikrer at jeres tilbud bliver skarpere på den leverede værdi, kvalitet og tryghed jeres ydelse tilfører kunden. Sikrer at jeres tilbud ikke bliver dømt ude på grund af banale fodfejl. Opgraderer virksomhedens interne tilbudskompetencer. På en workshop med [...]

Salgstræning

Salgstræning Formål Sætte sælgerne i stand til at afdække kundens behov og præsentere en konkret løsning, der hjælper kunden og dennes organisation til hurtigt at træffe beslutning om køb. Output Sælgerne trænes i spørgeteknik, der bruges til at identificere og konkretisere (u)bevidste behov, og til at præsentere værdien af den valgte løsning. Herudover kan træningen [...]

Operationelle indsatser

Mødebooking

Mødebooking Formål: Et af de stærkeste virkemidler for at inspirere de offentlige kunder at få dialogen face to face. Med B2G mødebooking kan vi åbne døre der giver adgang til de rette beslutningstagere. Beskrivelse: I en indledende workshop  afdækkes og prioriteres de personer  der har indflydelse på om du i sidste ende vælges som leverandør. [...]

Tilbudsgivning

Tilbudsskrivning Formål: En række af de store ordrer i offentlig sektor kommer i udbud. Med B2G tilbudsskrivning sikrer vi de bedste muligheder for at det er dig der trækker det længste strå. Beskrivelse: Skal du have hjælp til at vinde et konkret tilbud? Vi hjælper dig med alt fra review til skrivearbejdet – alt efter [...]

Capture Plan

Capture Plan Formål At øge vinderchancerne på enkeltstående meget store udbud via en målrettet dialog og salgsindsats op til det pågældende udbud. Output En detaljeret strategi og handlingsplan for, hvordan din virksomhed øger chancerne for at vinde et afgørende udbud. Nogle kontrakter har en størrelse og betydning, som kræver en særlig indsats. B2G Capture Plan [...]

PR

Public Relations Formål At skabe bedre forudsætninger for salg og samarbejde med det offentlige via positiv medieomtale. Output Større kendskab, synlighed og troværdighed i forhold til beslutningstagerne hos dine potentielle offentlige kunder. Den væsentligste valuta i et politisk system er vælgernes gunst. Og eftersom vælgergunst styres af mediedækning er positiv omtale typisk vigtigere for offentlige [...]