Udbud i kommuner

Kommunerne ligger inde med mange opgaver som for eksempel ældrepleje, vedligeholdelse af grønne arealer samt veje, rengøring, renovation af bygninger og opgaver på beskæftigelsesområdet. Når kommunerne tilrettelægger deres opgaveløsning, kan de vælge at sætte opgaven ud som et kommunalt udbud.

Et kommunalt udbud kan føre til væsentlige besparelser, hvis opgaven systematisk udbydes til en leverandør, der kan løse den mest effektivt. Herunder kan du læse om udbud i kommuner. Det kan være en fordel for dig som vil sælge eller allerede sælger til det offentlige. Viden om kommunale udbud kan være med til at vækste dit salg til det offentlige.

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er specialiseret i strategisk salgsrådgivning, der bidrager til hurtigere og bedre resultater på det offentlige marked. Læs mere om os, se vores cases og kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste din virksomhed på det offentlige marked.

Bog

Læs vores bog, Det sikre vækstmarked, og få en dybdegående indsigt i den offentlige sektor og dine vækstmuligheder på det offentlige marked.

Podcast

Lyd til vores podcast om tilbudsgivning og få ny viden om, hvordan du laver et godt tilbud til det offentlige, og hvilke overvejelser skal du gøre dig.

Videokursus

Se vores videokursus og få konkret og praksisrettet vejledning til, hvordan du får succes i din virksomhed gennem salg til det offentlige.

Udbudspolitik i kommunerne

De overordnede rammer for kommunernes indkøb og udbud udgøres af kommunernes udbudspolitik. Flere af de kommunale udbudspolitikker indeholder afsnit, der berører introduktion til udbudsreglerne og beskrivelser af typiske udbudsprocesser i kommunen.

Inden for udbudspolitik er det også relevant at berøre, hvordan det politiske niveau involveres i udbudsprocesserne. For eksempel kan beslutningsprocessen komme op på et højere politisk niveau, hvis udbuddet kommer over en bestemt kontraktværdi, eller hvis det kommunale udbud vurderes som værende politisk følsomt. Dette kan for eksempel være udbud af velfærdsydelser.

Der er stor forskel på, hvor meget politikerne er involveret i udbudsprocesserne i kommunerne. I nogle kommuner vægtes tildelingskriterierne i samarbejde med politikerne, hvorimod politikerne i andre kommuner involveres på en mere strategisk måde.

Slutteligt er der også nogle kommunale udbud, der laves med baggrund i en specifik målsætning såsom konkurrenceudsættelse.

Udbudsplanen: En oversigt over udbud i kommunerne

En udbudsplan er som navnet indikerer en plan over udbud, som kommunerne planlægger at gennemføre. Udbudsplanen udarbejdes i indkøbs- og udbudsafdelingerne, og skal fungere som et dynamisk dokument – i løbende opdatering. Dokumentet bliver således opdateret i takt med at gamle udbud i kommuner gennemføres og nye udbud kommer ud.

Kommunernes udbudsplaner kan række over flere år, som regel 1-2 år frem i tiden. Ud over Kommunernes egne interne udbudsplaner, har nogle kommuner også en offentlig tilgængelig udbudsplan på deres hjemmeside. Således er det let for dig at få et systematisk overblik over hvilke udbud, der er tilgængelige.

Nye udbudsområder i kommunerne

Når der skal udvikles forslag til nye områder, der skal konkurrenceudsættes, er det indkøbs- og udbudsafdelingerne, der tager sig af det.

Dem der sidder afdelingerne, har som oftest adgang til forskellige data. Disse data kan som eksempel være markedsanalyser, indkøbsanalysesystemer, med information og data om alle kommunens indkøb. Disse indkøbsanalyser kan være indkøbt via fællesudbud, og med et design, således at man kan se andre kommuners indkøbs- og udbudsinformationer. Når afdelingerne har adgang til så store mængder data er der rig mulighed for at få inspiration til nye kommunale udbudsområder.

Medarbejderne i indkøbs-og udbudsafdelingerne arbejder ofte tværgående af netværker, hvilket giver mulighed for at drøfte kommunernes udbud, men også hvordan man løser opgaverne på bedste vis.

Kommunernes fagforvaltninger og direktioner kan også komme med nye udbud i kommunerne. Særligt fagforvaltningerne byder ind, når det gælder om nye produkter eller ydelser.

Læs mere om salg til kommuner.

Mere viden om salg til det offentlige

Salg til det offentlige

Salg til det offentlige Forestil dig en branche, som køber varer og tjenesteydelser for ca. 500 milliarder kr. hvert år. En branche, som efterspørger alle slags varer og tjenesteydelser. Som altid betaler, som ikke kan gå konkurs, og som hvert eneste år udvider sit indkøbsbudget. Den offentlige sektor i Danmark er sådan en branche. Læs [...]

Udbud

Udbud Et udbud er et offentligt indkøb, som din virksomhed i henhold til gældende lovgivning har ret til at give et tilbud på. Det er i fasen op til udbuddet, at din virksomhed skal være aktiv. I den perfekte verden er det faktisk din virksomheds innovation og kontaktskabende aktiviteter, som giver anledning til, at der overhovedet [...]

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor I de sidste 20 år har offentlige ledere og politikere bag kulisserne forberedt sig på de nye tider, hvor kravene stiger, skatteindtægterne falder, og medarbejderne holder op. En sand reformbølge er skyllet hen over gamle, agtværdige institutioner med sammenlægninger, rationaliseringer, digitaliseringer og nye ledelsesformer til følge. Læs videre herunder og bliv klogere [...]