Udbudskonsulent

Selvom din virksomhed har et godt overblik over de udbud, der er på vej fra kernekunderne, bør din B2G-enhed samtidig overvåge udbudsmarkedet systematisk. Dagligt kan man holde sig ajour på den Europæiske TED-portal og danske portaler som Udbudsportalen, DOIP og Statens indkøb. Medarbejdere skal være trænet i at læse og forstå̊ udbudsmaterialer. Selv i mindre virksomheder kan det betale sig at anskaffe sig disse kompetencer.

Hvis det virker uoverskueligt at systematisere udbudsmarkedet i dit salg til det offentlige, kan det være en glimrende idé med en udbudskonsulent. Udbudskonsulenten kan både navigere og hjælpe til med udliciteringen af udbud, men kan også strukturere og systematisere udbudsmarkedet for din virksomhed.

Vi er den eneste virksomhed i Danmark, som er specialiseret i strategisk salgsrådgivning, der bidrager til hurtigere og bedre resultater på det offentlige marked. Læs mere om os, se vores cases og kontakt os for en dialog om, hvordan vi kan hjælpe dig med at vækste din virksomhed på det offentlige marked.

Bog

Læs vores bog, Det sikre vækstmarked, og få en dybdegående indsigt i den offentlige sektor og dine vækstmuligheder på det offentlige marked.

Podcast

Lyd til vores podcast om tilbudsgivning og få ny viden om, hvordan du laver et godt tilbud til det offentlige, og hvilke overvejelser skal du gøre dig.

Videokursus

Se vores videokursus og få konkret og praksisrettet vejledning til, hvordan du får succes i din virksomhed gennem salg til det offentlige.

Udbudskonsulentens bidrag til din virksomhed

Udbudskonsulenten er ekspert på udbudsområdet. Udbudskonsulenten kan for eksempel drive udbud i tæt samarbejde med virksomhedens projektledere såvel som virksomhedens brugere. Konsulentens ekspertise kan være en kæmpe hjælp til at navigere rundt i for eksempel EU-udbud, SKI-udbud såvel som konkurrenceudsættelser. Ydermere kan en udbudskonsulent bidrage med komplet viden om de omfattende udbudsregler på nationalt såvel som internationalt plan.

Det er jo netop udbudsreglerne, der gør den største forskel mellem privat og offentligt salg, og for mange også optræder som den største barriere mellem disse. Reglerne kan både volde de private virksomheder problemer, men i særdeleshed også de offentlige enheder. Der kan til tider opdages fejl i udbudsmaterialet, såvel som i opsætningen af udbuddet. Ofte fordi det offentlige ”glemmer” at sætte indkøbet i udbud.

Hele udbudsproceduren kan for mange private virksomheder såvel som den offentlige sektor virke både ressourcekrævende og formålsløs. Netop derfor kan en udbudskonsulent styrke salget og gøre processen lettere for både det private og det offentlige.

Mere viden om salg til det offentlige

Salg til det offentlige

Salg til det offentlige Forestil dig en branche, som køber varer og tjenesteydelser for ca. 500 milliarder kr. hvert år. En branche, som efterspørger alle slags varer og tjenesteydelser. Som altid betaler, som ikke kan gå konkurs, og som hvert eneste år udvider sit indkøbsbudget. Den offentlige sektor i Danmark er sådan en branche. Læs [...]

Udbud

Udbud Et udbud er et offentligt indkøb, som din virksomhed i henhold til gældende lovgivning har ret til at give et tilbud på. Det er i fasen op til udbuddet, at din virksomhed skal være aktiv. I den perfekte verden er det faktisk din virksomheds innovation og kontaktskabende aktiviteter, som giver anledning til, at der overhovedet [...]

Den offentlige sektor

Den offentlige sektor I de sidste 20 år har offentlige ledere og politikere bag kulisserne forberedt sig på de nye tider, hvor kravene stiger, skatteindtægterne falder, og medarbejderne holder op. En sand reformbølge er skyllet hen over gamle, agtværdige institutioner med sammenlægninger, rationaliseringer, digitaliseringer og nye ledelsesformer til følge. Læs videre herunder og bliv klogere [...]